Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania este o organizatie profesionala cu personalitate juridica, constituita din notarii publici din Romania, in conformitate cu art. 27 din Legea nr. 36/1995

 

UNNPR exercita atributiile prevazute de Lege si Statut pentru apararea intereselor membrilor sai, a prestigiului profesiei de notar public si urmareste respectarea normelor Codului deontologic.

Organele de conducere ale UNNPR sunt:

Accesati pagina oficiala a UNIUNII NATIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Camera Notarilor Publici are, potrivit legii, personalitate juridica si sigiliu propriu. Fiecare Camera isi are sediul principal in localitatea in care functioneaza Curtea de Apel, iar la nivelul fiecarui judet component al Camerei poate functiona si un sediu secundar al Camerei. 

Organele de conducere ale Camerei sunt:

Accesati datele de contact ale Camerelor Notarilor Publici


Notarul public îşi exercită funcţia într-un birou notarial. Formele de exercitare a funcţiei de notar public sunt:

  • birou individual;
  • societate profesională.

În cadrul biroului individual îşi exercită funcţia un notar public, angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar.
Societatea profesională se constituie din 2 sau mai mulţi notari publici asociaţi. În cadrul societăţii profesionale, notarii publici asociaţi pot angaja personal cu studii superioare şi personal auxiliar.
Notarii publici asociaţi într-o societate profesională îşi exercită personal funcţia şi răspund individual pentru activitatea lor.

Cauta un NOTAR PUBLIC

 
 
Go to top