Incepand cu data de 01.01.2014 Notarii Publicii vor puvea avea acces on line la urmatoarele registre nationale:

- Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor (RNNES), în care se înregistrează cauzele succesorale privind cetăţenii români, străini sau apatrizi cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri în România; 
- Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNNEL), în care se înregistrează toate actele de donaţie, dispoziţiile testamentare, revocarea lor, precum şi retractarea revocării acestora; 
- Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renunţarea la moştenire; 
- Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, precum şi actele de revocare a acestora; 
- Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale (RNNRM), în care se înscrie, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi;
- Registrul naţional notarial de evidenţă a creditorilor persoanelor fizice şi a opoziţiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), în care se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, cererile creditorilor cu privire la creanţele pe care le au faţă de o persoană fizică. 
- Registrul național notarial de evidență a maselor patrimoniale în care atât notarii publici, cât și alți liber profesioniști(avocați, executori judecătorești, medici, lichidatori, etc) își pot înscrie masele patrimoniale afectate exercitării profesiei. 

Accesul se va face pe baza de semnatura electronica, operatiunea de inrolare fiind derulata in luna decembrie.

Institutiile statului pot solicitat si obtine gratuit informatii din registrele gestionate de catre Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale(CNARNN-INFONOT)

In comunicatul publicat de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania se mai precizeaza ca: "Lansarea acestei aplicații semnifică pentru notariatul român un moment de o importanță deosebită marcat atât de trecerea a 18 ani de la înființarea instituției notarului public, cât și de intrarea într-o nouă eră a acestei profesii și anume era noilor tehnologii, iar participarea Ministrului justiției la acest eveniment demonstrează pe deplin strânsa legătură pe care notariatul român o are cu instituțiile statutului. 

 
 
Această aplicație este foarte importantă și pentru solicitanții actului notarial – persoane fizice și persoane juridice private și publice – deoarece garantează securitatea raporturilor juridice si comerciale dintre acestea , asigură un circuit juridic civil sănătos al actelor și procedurilor notariale , aducând o contribuție importantă la consolidarea statului de drept."
 
 
 

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top