In Monitorul Oficial, Partea I. nr. 645, din 21 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul comun al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara.

 

Astfel, potrivit Protocolului incheiat, notarul public va realiza urmatoarele activitati:

  • completeaza cererea prin care se solicita prestarea serviciilor de cadastru si/sau publicitate imobiliara, in conformitate cu regulamentul in vigoare privind inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara;
  • incaseaza tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale proprii, in contul biroului notarial prin ordine de plata ca urmare a viramentelor efectuate, prin mijloace electronice de plata, sau orice alte modalitati prevazute de lege;
  • la solicitarea beneficiarului, pentru tarifele incasate elibereaza factura cu datele de identificare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Pentru aceste tipuri de incasari, factura se elibereaza exclusiv de catre notarul public;
  • asigura securitatea si confidentialitatea datelor/documentelor gestionate;
  • transmite documentatiile catre oficiile teritoriale.

Avand in vedere reglementarile in vigoare, notarii publici incaseaza, pentru serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre oficiile teritoriale, tarifele stabilite prin acte normative. Aceste tarife pot fi incasate de catre notarul public astfel:

  • in numerar, la casierie eliberand solicitantilor documente de incasare justificative: chitanta cu datele de identificare ale Agentiei Nationale sau bon fiscal propriu;
  • prin virament, in contul biroului notarial, pe baza instrumentelor de plata utilizate in sistemul bancar, inclusiv mijloace electronice de plata, mandat postal, sau orice alte modalitati prevazute de lege.

Ulterior, notarul public va depune documentatia la oficiul teritorial prestator al serviciului, in vederea procesarii acesteia, pe baza unei cereri semnate si stampilate.

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top